Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Geschiedenis

 • Sinds 2006 bestaat onze organisatie in de huidige vorm. Voor die tijd gaven verschillende scholen en revalidatiecentra onafhankelijk van elkaar onderwijs aan leerlingen met een beperking.

In de jaren zestig wordt in Arnhem naast kinderrevalidatie ook speciaal onderwijs aan leerlingen met een beperking ontwikkeld. Begin jaren negentig fuseren drie scholen voor speciaal onderwijs in de regio met elkaar en is scholengemeenschap Mariëndael, voorloper van De Onderwijsspecialisten, een feit.

Samenwerking

Op 1 augustus 2003 treedt de Wet op de leerlinggebonden financiering (LGF) in werking en worden in het hele land regionale expertisecentra opgericht, samenwerkingsverbanden voor scholen voor speciaal onderwijs. Scholengemeenschap Mariëndael vormt met een groot aantal andere scholen zo'n Regionaal ExpertiseCentrum: het REC Groot Gelre.

Een aantal van deze scholen besluit niet alleen tot samenwerking binnen het REC Groot Gelre, maar bundelt ook op bestuurlijk niveau de krachten. In de loop van de jaren sluiten meerdere scholen voor speciaal onderwijs zich bestuurlijk aan bij scholengemeenschap Mariëndael.

Nieuwe naam

In 2006 besluit het bestuur van scholengemeenschap Mariëndael haar naam te veranderen in De Onderwijsspecialisten. De bestuursstructuur wordt geprofessionaliseerd. Vanaf dat moment wordt het bestuur van De Onderwijsspecialisten gevormd wordt door een tweehoofdig College van Bestuur. Het toezicht op de totale organisatie ligt vanaf dat moment in handen van een Raad van Toezicht. Bij De Onderwijsspecialisten zijn dan dertien scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aangesloten, verdeeld over vier regio’s. 

Passend Onderwijs

Met de wet Passend Onderwijs in het vooruitzicht, besluiten twee organisaties voor speciaal onderwijs per 1 januari 2012 te gaan samenwerken. De organisaties boden voorheen speciaal onderwijs aan een eigen, specifieke doelgroep (cluster 3 en cluster 4). Binnen Passend Onderwijs staat de ondersteuningsbehoefte van leerlingen centraal in plaats van de beperking en door de brede expertise op het gebied van speciaal onderwijs in de regio te bundelen wordt het gemakkelijker om ondersteuning op maat te organiseren. Dit komt de leerlingen in de regio ten goede. Hiermee bestaat de organisatie De Onderwijsspecialisten uit een personele unie van twee stichtingen.

 

 

 

 • twee kinderen op de schommel

Geschiedenis

:

Help (nieuw venster)