Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Onderwijsontwikkeling

 • De Onderwijsspecialisten heeft leerlijnen opgesteld voor praktijkvakken. Het gaat om leerlijnen voor de leerroutes met uitstroom naar arbeid en dagbesteding.
​De leerlijnen praktijkvakken zijn volgens de richtlijnen van de CED-Groep opgesteld. Aanleiding voor het ontwikkelen van de leerlijnen was drie jaar geleden een vraag vanuit de vakgroep Arbeidstoeleiding van De Onderwijsspecialisten. Omdat de CED-Groep destijds zelf geen mogelijkheid had om de leerlijnen te ontwikkelen, besloot De Onderwijsspecialisten hierin zelf het initiatief te nemen. Met leerlijnen voor praktijkvakken kunnen scholen net als bij cognitieve vakken meer doel- en opbrengstgericht werken aan de ontwikkeling van leerlingen.  

De leerlijnen zijn verdeeld in vijf sectoren: Ambachtelijk werk, Groen, Consumptief, Dienstverlening en Techniek. Iedere leerlijn bestaat uit maximaal 16 niveaus met een eigen leerdoel per niveau. Deze leerdoelen samen leiden toe naar een passend uitstroomprofiel voor de leerling. De leerlijnen zijn zo opgebouwd dat er binnen alle leerroutes naar arbeid en dagbesteding mee gewerkt kan worden. Heeft een leerling niveau 13 gehaald? Dan kan hij of zij een branchegericht certificaat halen. Heeft een leerling niveau 16 behaald? Dan kan hij of zij naar een entree-opleiding mbo. Voor leerlingen met een IQ tot 35 zijn er leerlijnen opgesteld aan de hand van doelen volgens de richtlijnen van het Copernicus-programma van de CED-Groep.

Bij het opstellen van de leerlijnen waren onder andere directeuren, leraren, intern begeleiders en praktijkondersteuners van onze scholen betrokken.
De CED-Groep was betrokken in de begeleiding en heeft de scholen handvatten gegeven bij onder andere het formuleren van hoofddoelen.
Alle documenten (leerlijnen praktijkvakken en leerlijnen Copernicus praktijkvakken)​ zijn hier te downloaden en te gebruiken door scholen met leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Sinds dit schooljaar kan er met behulp van de leerlijnen praktijkvakken ook een handelingsplan gemaakt worden in het Maatwerk Leerlingvolg Systeem (MLS).

Vragen?

Neem contact op met Anja van den Berg, coördinator Leerlijnen via
M: 06 – 43790738 of
E: a.vandenberg@deziep.nl.

Initiatieven

:

Help (nieuw venster)