Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Zorg op school

 • Onze leerlingen kunnen op verschillende manieren zorg krijgen op school. Wij werken samen met revalidatiecentra, zorginstellingen en jeugdzorg om leerlingen te bieden wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling. Zo combineren we onderwijs, begeleiding en behandeling.

​Revalidatie

Als een leerling revalidatie nodig heeft, wordt met een team van specialisten op school besproken wat er nodig is. In het team zit in ieder geval de orthopedagoog van de school en een revalidatiearts waar de school mee samenwerkt. Indien nodig vraagt de school ook andere specialisten aan te schuiven, zoals een psycholoog, speltherapeut of maatschappelijk werker.

Alle behandelingen (individueel of in groepsverband) vinden waar mogelijk op de school zelf plaats. Door vanuit meerdere specialismen te werken, wordt de therapie of begeleiding zo specifiek mogelijk op de leerling afgestemd. Uitgangspunt hierin is altijd de behoefte van de leerling, waarbij de school, de revalidatie en de ouders vanuit één gezamenlijk plan nauw samenwerken.

Zorg

Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig bij dagelijkse dingen, zoals eten, de toiletgang en de dagelijkse verzorging. In dat geval wordt er een zorgbegeleider of pedagogisch ondersteuner ingezet op school, die de leerling helpt bij de dagelijkse gang van zaken. Ook kunnen zij in de klas ingezet worden als er toezicht of begeleiding nodig is bij activiteiten. Hiervoor wordt eerst altijd samen met school en de ouders een zorgplan opgesteld.    

Jeugdzorg

Soms loopt een kind thuis, in zijn omgeving of op school vast in zijn ontwikkeling. Vanwege gedrags- of psychiatrische problemen of moeilijkheden thuis. Samen met partners in de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg kijken we dan hoe het met het kind gaat, zowel sociaal, medisch als lichamelijk. Ook kijken we wat er nodig is om het kind zich weer veilig te laten voelen en de weg naar school makkelijker te maken. 

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)