Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Passend Onderwijs

 • Wanneer speciaal onderwijs voor uw kind ter sprake komt, heeft u mogelijk vragen over hoe passend onderwijs georganiseerd is. Aan de hand van veelgestelde vragen geven we u een beeld.

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Het doel is dat iedere leerling een passende school vindt, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Of dat nu een gewone school is of een school voor speciaal onderwijs. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet 'op' passend onderwijs.

Wie bepaalt of mijn kind wordt toegelaten tot speciaal onderwijs?

Als blijkt dat uw kind speciaal onderwijs nodig heeft, is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband in uw regio bepaalt of deze wordt afgegeven. U kunt zo’n verklaring niet zelf aanvragen. De school waar uw kind staat ingeschreven of waar u uw kind heeft aangemeld, neemt deze taak op zich. Meer informatie vindt u op de website  Passend Onderwijs van het ministerie.

Wat is een samenwerkingsverband?

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een passende plek krijgen, zijn scholen gegroepeerd in regionale samenwerkingsverbanden. Er zijn aparte samenwerkingsverbanden voor basisscholen en middelbare scholen. Hierin werken regulier en speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de begeleiding en ondersteuning die de scholen in de regio bieden. Ook maken zij afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet van en afstemming met (jeugd)zorg.

Wat betekent zorgplicht?

Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende plek aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de eigen school of, als de school niet de juiste ondersteuning kan bieden, op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Meer informatie vindt u op de website Steunpunt Passend Onderwijs.

Heb ik als ouder inspraak bij de toelating tot speciaal onderwijs?

U kent uw kind goed. Daarom is samenwerking belangrijk als het gaat om de beste plek voor uw kind. Als ouder bepaalt u waar u uw kind aanmeldt. Als uw kind niet op die school terecht kan, is de school verantwoordelijk om een andere passende plek te zoeken. Dit gebeurt in goed overleg met u als ouder.

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over passend onderwijs verwijzen we u graag naar de website Passend Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

U kunt ook terecht bij onze scholen. Zij staan open voor al uw vragen en helpen u graag verder. Met onze scholenvinder ziet u snel welke school er bij u in de buurt is.

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)