Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Focus op de toekomst

 • Onze leerlingen werken aan hun toekomst door zelf dingen te ondernemen en praktisch aan de slag te gaan. Daarbij krijgen leerlingen vanaf het moment dat ze op school komen gericht les in wat ze later willen doen. Met behulp van stages kunnen leerlingen erachter komen wat ze leuk vinden en wat ze uiteindelijk willen bereiken. Hierbij begeleiden we onze leerlingen intensief.

Arbeidstoeleiding

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) gaan na hun opleiding op zoek naar werk. Sommige studenten en leerlingen hebben hier extra hulp bij nodig omdat zij een achterstand hebben t.o.v. de arbeidsmarkt vanwege hun beperking. De Onderwijsspecialisten kan hen ondersteunen bij het zoeken naar een voor hen passende werkplek.

Vaardigheden op het werk

Ons onderwijs is voor een groot gedeelte praktijkgericht, dat wil zeggen gericht op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de theorievakken worden afgewisseld met praktijkvakken en stage. Hierbij ligt de nadruk vaak op sociale vaardigheden en hoe je je als werknemer gedraagt. Leerlingen leren bijvoorbeeld werken op de computer, omgaan met collega's en hoe je een klant helpt.

Op stage

Stage neemt in ons onderwijs een centrale plek in. Op school of bij een bedrijf voeren leerlingen in de praktijk uit wat ze op school geleerd hebben. Bij iedere stagevorm wordt gekeken of de leerling toe is aan de volgende stap, waarbij een grotere mate van zelfstandigheid wordt gevraagd. We begeleiden onze leerlingen hierbij intensief, waarbij we vooral aandacht besteden aan hun mogelijkheden, ontwikkeling en zelfvertrouwen. Door het lopen van stages kunnen leerlingen vakkennis opdoen, ervaren wat past binnen hun mogelijkheden en leren zij omgaan met collega’s en leidinggevenden.

Zelfstandig reizen

In Arnhem reist de twaalfjarige Kris sinds een tijdje zelf met de bus naar school. Kris vindt het fijn om met de bus te reizen. Hij kan gaan zitten waar hij wil en er komen steeds andere mensen de bus in, waaronder zijn vriend Ben. Soms is het ook spannend, want dan mist hij een bus en weet hij niet zeker of hij wel op tijd op school komt. Naast Kris reizen meer leerlingen van De Onderwijsspecialisten zelf met het openbaar vervoer. Onze scholen werken samen met gemeenten en zorgpartners om deze leerlingen zelfstandig naar school te laten reizen, waar nodig onder begeleiding.

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)