Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Brede ontwikkeling

 • Samen met partners richten onze scholen zich op de ontwikkeling van leerlingen voor een stevige plek in de maatschappij. Een plek waarin ze zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Brede ontwikkeling speelt zich daarom niet alleen af in het leslokaal, maar ook bijvoorbeeld op het sportveld, in het kunstatelier, in de wijk en op social media.

​Onze scholen werken intensief samen met partners in sport en cultuur om leerlingen structureel te laten bewegen en leerlingen toe te leiden naar een positieve vrijetijdsbesteding. Sport en cultuur is voor onze leerlingen extra belangrijk. Het is niet alleen leuk en gezond, het is ook goed voor de lichamelijke ontwikkeling en het zelfbewustzijn om hun eigen kansen en kwaliteiten te ontdekken. Dit geldt zeker voor onze leerlingen, die vanwege hun chronische ziekte of beperking doorgaans weinig bewegen en minder makkelijk de weg weten te vinden naar een sportclub of cultuurinstelling.

Sport en cultuur

Samen met onder andere Special Heroes, Vitesse en NOC*NSF organiseren we sportprogramma's en activiteiten om leerlingen te laten kennismaken met sport en cultuur. Zo vindt er ieder jaar een grootschalig sportevenement plaats, waar zo'n 350 leerlingen met een berperking samen sporten zoals uni-hockey, (elektrische) rolstoelsporten, atletiek en voetbal beoefenen. Op het vlak van cultuur heeft een groot deel van onze scholen een eigen kunstatelier, waar leerlingen kunnen tekenen en schilderen. Daarbij zoeken we de samenwerking op met vooraanstaande partners, zoals kunstenaar Klaas Gubbels en dansgezelschap Introdans. Op school werken we veel samen met de Johan Cruyff Foundation, waarmee we speciale schoolpleinen aanleggen die onze leerlingen uitdagen meer te sporten en te spelen. Daarnaast hebben bijna al onze scholen een combinatiefunctionaris, die onderwijs met sport verbindt om leerlingen zo de weg naar de sportvereniging te laten vinden.

Het dagelijks leven

Boodschappen doen, koken, schoonmaken en afval verzamelen. Het zijn alledaagse dingen die onze leerlingen helpen om zich voor te bereiden op wonen en een plek in de maatschappij. Daarbij kan het leerlingen helpen om structuur te krijgen in de dag en geeft het meedraaien in de dagelijkse gang van zaken hen zelfvertrouwen. Ook organiseren onze scholen regelmatig activiteiten die bijdragen aan hun algemene ontwikkeling, zoals een bezoek aan de brandweer of het gemeentehuis.

Opkomen voor jezelf

Voor veel van onze leerlingen is het maken van eigen keuzes, opkomen voor jezelf of samenwerken met anderen extra moeilijk. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met sociaal contact. Op school zetten we daarom trainingen in om deze leerlingen te helpen hun eigen weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten. Aan de hand van fysieke oefeningen, groepsgesprekken en reflectieoefeningen werken leerlingen aan hun mentale en sociale vaardigheden.

Leren online

In de klas werken we aan het vergroten van mediawijsheid van onze leerlingen. Aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden worden leerlingen op een positieve manier gestimuleerd na te denken over de kracht en valkuilen van social media. Hierdoor worden leerlingen zich meer bewust van wat er online gebeurt en hoe ze hier zelf regie in kunnen nemen.

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)