Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Informatiebijeenkomst gepersonaliseerd leren

 • Onderwijscollega’s van onder andere De Brouwerij Oosterbeek, Het Passer College uit Rotterdam en College de Opmaat uit Hilversum en Kentalis hebben onlangs een bezoek gebracht aan Mariëndael Arnhem.
De reden voor het bezoek was de gezamenlijk interesse in het proces en de zoektocht naar de invulling van het ‘gepersonaliseerd leren’. Directeur Edward Elenga gaf de bezoekers een presentatie over hoe het voortgezet speciaal onderwijs van Mariëndael bezig is om het gepersonaliseerd leren vorm te geven in hun onderwijs.

Sinds 2015 is Mariëndael gestart met het concept gepersonaliseerd leren, waarbij ze hebben gekozen om schoolbreed met een aantal elementen uit onderwijsconcept Kunskapsskolan te werken. Met het hele team hebben zij, ter voorbereiding, diverse scholen bezocht, waaronder een Kunskapsskolan in Zweden.

Naar aanleiding hiervan hebben zij gezamenlijk besloten dat de visie van het onderwijsconcept Kunskapsskolan het beste aansluit bij de visie van Mariëndael op gepersonaliseerd onderwijs. Namelijk dat de leerling regisseur is van zijn leren, waarin hij/zij zelf keuzes kan maken en de voortgang van zijn leerproces kan volgen en bijsturen.

Op Mariëndael is het gepersonaliseerd leren het meest zichtbaar in de onderbouw. Leerlingen uit de onderbouw hebben in toenemende mate de regie over hoeveel lessen zij nodig hebben om de de doelen te bereiken.Leerlingen werken met studiewijzers waarin de doelen centraal staan. 

Iedere leerling heeft een logboek (werkplan), waarin zijn planning staat en waarin gereflecteerd wordt op zijn leren. Dit logboek dient als basis voor het wekelijkse coachgesprek. 

Edward Elenga benadrukte tijdens de informatiebijeenkomst dat gepersonaliseerd leren een zoektocht is waarbij het heel belangrijk het proces gezamenlijk te doorlopen en bij ieder stap samen te kijken of het dichterbij het doel komt, namelijk de leerling als regisseur van zijn eigen leren.

Na de presentatie kregen de bezoekers een rondleiding door de school, waar zij konden zien hoe de leerlingen aan werk waren op de leerpleinen en in de open leercentra. De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke lunch, gemaakt door de leerlingen van Mariëndael.

“Ik ga met een hoop inspiratie over gepersonaliseerd leren terug naar school”, aldus een docent van Het Passer College. “Een nuttige bijeenkomst waar veel kennis en ervaring met elkaar is gedeeld over het gepersonaliseerd leren. “

Met de introductie van het Kunskapsskolan-concept binnen vso Mariëndael wordt er door De Onderwijsspecialisten een stap gezet in het nadenken over andere onderwijsconcepten. Het onderscheidende ligt vooral in de veranderde rol van de leerling m.b.t. zijn of haar eigen leerproces: de leerling is regisseur van dit proces. Deze en andere concepten waarin de leerling het onderwijsaanbod passend laat zijn op zijn of haar behoefte, wordt veelal gepersonaliseerd leren genoemd. De Onderwijsspeciaisten willen accent blijven leggen op uitbreiding van ook andere concepten waarin het op maat aanbod en de regierol van de leerling de gemeenschappelijke uitgangspunten zijn.

Het volgende scholenbezoek staat gepland op donderdag 7 juni as. Tijd: 10.30-13.00 uur. Bij interesse kan je je opgeven door een mail te sturen naar Marieke Wijmenga via M.Wijmenga@mariendael.nl

Meer informatie over gepersonaliseerd leren op Mariëndael vind je hier

​​​​​​​

Uitgelicht

:

Help (nieuw venster)