Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

De rol van een logopedist in het speciaal onderwijs

 • De ‘Dag van de Logopedie’ leek ons een mooie aanleiding om eens uit te zoeken wat de rol van een logopedist is op de scholen van De Onderwijsspecialisten. Daarom interviewde we Saskia Pasman, zij is logopedist/communicatiedeskundige en werkt het op Het Prisma. Wat is de rol van een logopedist voor leerlingen in het speciaal onderwijs? Saskia vertelt wat haar vak inhoudt:
“Ik ben van oorsprong logopedist maar tegenwoordig heet mijn functie communicatiedeskundige,  omdat ik niet meer behandelend logopedist ben op school. Ik houd me nu vooral bezig met het coachen en trainen van collega’s. Ik leer ze bijvoorbeeld hoe ze communicatieproblemen bij leerlingen herkennen en hoe ze hier mee om kunnen gaan. Daarnaast geef ik ook nog groepslogopedie aan klassen van leerroute 2/3 in de onder- en bovenbouw. Ik leer daar de leerlingen hoe ze iets duidelijk kunnen maken bijvoorbeeld met behulp van ondersteunende gebaren. Gebaren hebben namelijk een belangrijke ondersteunende functie als een leerling zich verbaal niet goed verstaanbaar kan maken.
Communicatie is het middel om boodschappen over te brengen en als dat niet goed lukt bij of met leerlingen, kan een logopedist kijken waar dat aan ligt. In het speciaal onderwijs gaat het bij de communicatie vooral om dat de leraren leerlingen begrijpen en kijken wat leerlingen nodig hebben. De rol van een logopedist/communicatiedeskundige is hierin vooral ondersteunend en faciliterend in het leerproces van de leerling.
 
Samenwerking zoeken met collega’s is daarom erg belangrijk, want als logopedist leer je de leerlingen niets, dat doet de leraar, onderwijsassistent, praktijkinstructeur of stagebegeleider. Onze taak is voornamelijk om de collega’s handvatten te geven om goed naar een leerling te kijken; wat bedoelt een leerling, wat voor gedrag gaat hiermee gepaard en wat is de communicatieve intentie ervan.
Soms is het zo dat de leraar een leerling niet begrijpt en het als disruptief gedrag beschouwd. Maar meestal is het een communicatieprobleem en begrijpen ze ‘elkaar’ niet. Door middel van logopedie leren we een leerling om communicatief redzamer te worden bijvoorbeeld door het gebruiken van gebaren. In mijn rol als communicatiedeskundige geef ik collega’s adviezen zodat zij de leerling eerder/beter begrijpen en om te kijken wat een leerling nodig heeft. En er dus niet van uit gaan dat een leerling het wel snapt, weet of kan of dat je het zelf invult voor de leerling.
 
Bij De Onderwijsspecialisten werken tien logopedisten op tien verschillende scholen. Zij delen hun kennis en expertise met elkaar in de vakgroep Logopedie en Communicatie. Ook de logopedisten die via bijvoorbeeld revalidatiecentrum Klimmendaal of Reinaerde op de scholen werken, nemen deel aan deze vakgroep.
 
Logopedie is een vak apart, het is namelijk niet iets wat je er even ‘bij doet’. Een leraar, een intern begeleider, orthopedagoog of psycholoog kijken allemaal vanuit hun eigen perspectief naar een leerling en dat is een ander perspectief dan hoe een logopedist naar een leerling kijkt. Het is belangrijk dat een logopedist, of in mijn geval een communicatiedeskundige, op school aanwezig is om te zien wat er gebeurt bijvoorbeeld op het schoolplein en in de gang. Maar ook horen van collega’s als zij problemen ervaren met een leerling en hierin vastlopen. Onze taak is om de aansluiting te maken in het ‘elkaar begrijpen’ zodat een leerling communicatief zelfredzamer wordt. Kortom een prachtige vak waar je echt een substantiële bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van leerlingen.”

Uitgelicht

:

Help (nieuw venster)