Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Wendbaar opstellen en maatwerk bieden aan leerlingen

 • Remko Heijnen (docent op het Briant College) is dit schooljaar gestart met het begeleiden van studenten die deelnemen aan het éénjarige programma van Academy for Community and Talent (ACT). Het programma is dit schooljaar gestart met 60 studenten en Remko begeleidt samen met twee collega's een groep van veertien studenten. Wij vroegen aan Remko waarom hij gekozen heeft om aan de slag te gaan bij ACT.

“Van oorsprong ben ik beroepsmilitair maar ik heb me jaren geleden omgeschoold tot docent in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Toen ik mijn diploma behaalde kon ik vrijwel gelijk aan de slag op De Radar/ABS, wat nu het Briant College is. Ik heb mij destijds omgeschoold tot docent omdat ik vanwege mijn functie bij Defensie op uitzending naar het buitenland moest. Het voelde niet goed om mijn vrouw alleen te laten in de opvoeding van onze vier kinderen. Een van onze kinderen heeft een  gedragsstoornis en heeft extra aandacht nodig dus ik besloot thuis te blijven en het onderwijs in te gaan. Door de gedragsproblemen van mijn zoon had ik al affiniteit met het speciaal onderwijs. Ik wil(de) graag lesgeven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag.

Meestal stond ik op het Briant College voor klassen met leerlingen die vroegtijdig, zonder diploma, de school dreigden te verlaten. Het was vaak een hele klus om deze leerlingen weer structuur te geven en te laten inzien dat school best wel leuk kan zijn. Door elke leerling persoonlijk te benaderen en een band met ze op te bouwen kon ik maatwerk leveren. En dat werkt bij deze leerlingen. Een aantal jaar geleden had ik een leerling in de klas die het eerste uur in de klas lag te slapen. Deze leerling leefde in een woongroep en voelde zich daar niet veilig waardoor hij slaapproblemen had. Hij kwam zo moe op school dat hij niet in staat was om de lessen te volgen. Ik heb dit uitgelegd aan de klas, en zij respecteerde dit dus lieten we hem tijdje slapen. Ik was blij dat ik deze leerling op school kon houden in plaats van dat hij op straat ging zwerven. Hierdoor leerde ik ook dat je als docent wendbaar moet kunnen zijn, vooral bij deze specifieke doelgroep.

Ik ben aan de slag gegaan bij ACT omdat ik het een uitdaging vind om studenten die vroegtijdig de school dreigen te verlaten toch weer op één of andere manier te motiveren. Samen met het team proberen we de studenten weer te motiveren om een diploma/deelcertificaat te halen of ze toe te leiden naar arbeid. We zijn nu een aantal weken aan de slag en ik merk dat er steeds meer een structuur ontstaat voor zowel de docenten als de studenten. We starten dagelijks met een pitch, die kan gedaan worden door docenten en/of studenten. Daarna kunnen studenten kiezen uit een aantal workshops. Tijdens de workshops worden de studenten begeleid door de docent.

We zijn met het team vooral bezig om de studenten het gevoel te geven dat het hier veilig is zodat de stap kleiner wordt om mee te doen aan het programma. Vandaar uit daar gaan we verder om, samen met student, de vervolgstappen te bepalen.

Het is nog te vroeg om een conclusie te trekken over ACT maar ik ben er van overtuigd dat, als de student wil en wij hem daarbij helpen door de juiste handvatten toe te reiken, het onderwijsconcept ACT altijd tot iets leidt. Daarom is mijn motto ook ‘Wat uit eigen overtuiging komt, faalt nooit.’ “


Wat is ACT? 

ACT is een innovatielab. met ondernemers, docenten en ouders die leerlingen begeleiden en coachen om het beste uit zich zelf halen zodat zij (weer) volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Leerlingen die het éénjarige programma van ACT volgen, krijgen een individueel traject aangeboden gericht op hun talenten, kwaliteiten en groeibehoeften door middel van gepersonaliseerde en flexibele leerroutes. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen (weer) een aansluiting krijgen met de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Ook een aantal studenten van het Briant College volgen het programma van ACT.​ Naast De Onderwijsspecialisten werkt ACT ook samen met de HAN en ROC Rijn-IJssel. In samenwerking met TNO wordt er gefundeerd onderzoek gedaan naar de nieuwe onderwijsvorm ACT.  Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap steunt ACT door de Gelijke Kansen Alliantie. 

 ​​​​​​​​​​​

Uitgelicht

:

Help (nieuw venster)