Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Opbrengsten bezoek congres "Werkgelegenheid voor iedereen - een wereldwijd perspectief" in Belfast

 • Onlangs vond het eerste congres "Werkgelegenheid voor iedereen - een wereldwijd perspectief" plaats, waar 24 collega’s van De Onderwijsspecialisten aan deelnamen. Samen met nog 650 deelnemers deelden zij hier kennis en expertise over volledige integratie van personen met een handicap in de open arbeidsmarkt.
De rode draad tijdens de conferentie was het feit dat werkgelegenheid absoluut niet alleen essentieel is om te overleven maar ook essentieel is om uitsluiting en isolatie van de maatschappij te voorkomen. Diverse presentatoren en sprekers benadrukte het belang bij het opbouwen van identiteit voor personen, al dan niet met een handicap. De conferentie, met meer dan 60 workshops en 20 hoofdsprekers en panelleden , liet alle belanghebbende partijen hun standpunten uiten: personen met afstand tot de arbeidsmarkt, beleidsmakers, sociale dienstverleners en werkgevers (van grote multinationals). Uiteraard zijn we erg benieuwd naar hoe de collega’s van De Onderwijsspecialisten het congres hebben ervaren en welke inzichten zij hebben verkregen met betrekking tot de arbeidstoeleiding van onze leerlingen. Zij gaven de volgende reacties:

“De opbrengsten van het congres zijn voor mij dat ik geïnspireerd raakte door de Canadese en Australische benadering van het verdienmodel. Door de focus van het sociale model af te halen sluit deze benadering beter aan bij mijn definitie van respect voor iedereen. Vanuit het netwerk hebben we contacten kunnen leggen voor Amsterdam 2019”- Nanske Lahaye, schooldirecteur Het Prisma.
 
“De onderlinge verbondenheid is nog sterker geworden en dit stimuleert mij om deze verbinding ook met andere collega's binnen De Onderwijsspecialisten te versterken, omdat dit de manier is om zelf en als school verder te komen. Verder is mij bijgebleven dat het gevoel versterkt is dat wij het al best wel goed doen met onze leerlingen. Over de naam De Onderwijsspecialisten gesproken... ik begin het gevoel te krijgen dat wij de naam echt eer aan doen en dat wij echt de specialisten op het gebied van onderwijs zijn...”- Frans van der Ven, Leerkracht VSO6 en stagebegeleider, Anne Flokstraschool

“De informatie op het congres was vooral een bevestiging dat we goed bezig zijn. De informatie over de 21st century skills zou ons in de toekomst kunnen helpen nog mooier aan te sluiten op de vaardigheden en talenten van onze doelgroep.” – Laurens Tepperik, Coördinator arbeidstoeleiding  De Linde

“De lezingen over het zoeken naar verbinding en samenwerking met het bedrijfsleven door grote multinationals sprak mij zeer aan.  Met elkaar de samenwerking aangaan richting 'Werk wat er echt toe doet'! Het versterkt de motivatie van onze leerlingen en draagt bij aan echte emancipatie van onze leerlingen als volwaardige deelnemers aan onze maatschappij. Wat mij betreft ligt er een belangrijke uitdaging voor ons richting Amsterdam om de belangrijke rol van het onderwijs voor het voetlicht te brengen.”- Wim van Schaik, schooldirecteur De Vaart/Vierbeek College

“Wat ik heb mee genomen is vooral focussen op arbeid maar dan vanuit echte gelijkwaardigheid. Bij het congres kwam ik teveel droomverhalen tegen met toch een behoorlijk pampergehalte. Net zoals een ieder op de participatieladder ben je niet altijd in de gelegenheid om de juiste baan te vinden.  Hier zie ik een uitdaging voor het congres in Amsterdam.”- Jos Schleedoorn, schooldirecteur De Toekomst

“Aanvulling op de voorgaande reacties en de workshops die ik heb gevolgd: sociale media zijn belangrijk om te verbinden en kennis te delen. Staat voor op..... alleen denk ik dat wij dat al veel doen. Toch blijft dit van belang, ook het leren van succeservaringen.” – Victor van den Broek, trajectbegeleider De Blink

Kortom, het congres "Werkgelegenheid voor iedereen - een wereldwijd perspectief"  is door onze collega’s als erg zinvol (en gezellig) ervaren. Tevens kan samenwerking, met contacten die in Belfast zijn gelegd, leiden tot verfijning en verbetering van het gemeenschappelijke beleid omtrent arbeidstoeleiding voor de vso-scholen van De Onderwijsspecialisten. Echter zijn de meeste collega’s van mening dat er in Nederland nog meer kansen liggen voor wat betreft de inzet van de overheidsdiensten en (grote) bedrijven om te werken aan de integratie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van het congres in Belfast gaat het kennisteam Arbeidstoeleiding proberen om een substantiële bedrage te leveren om ‘het onderwijs’ een nog prominentere rol te geven op het volgende congres in Amsterdam 2019.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)