Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Het toverwoord voor een positief leerklimaat is ‘samenwerken’

 • Zes scholen van De Onderwijsspecialisten die gespecialiseerd zijn in onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag, hebben de afgelopen twee jaar deelgenomen aan het programma ‘Meester in de Klas’.
Het programma  - ontwikkeld door Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg aan Hogeschool Leiden i.s.m. Universiteit van Amsterdam -  is uitgevoerd op de scholen De Vaart, De Ommezwaai, De Fonkel (speciaal onderwijs) en op Briant College, Vierbeek College en Vester College (voortgezet speciaal onderwijs). 

Het programma houdt in dat er drie metingen op school plaatsvinden waarbij naast werkklimaat ook het leerklimaat wordt onderzocht. Het programma begint met het opleiden van ‘trainers’ die de leraren begeleiden bij het uitvoeren van hun klassenmanagement (werkklimaat). Vervolgens wordt er ook aan leerlingen gevraagd hoe zij de sfeer in de klas ervaren (leerklimaat). Uit het onderzoek blijkt dat als het vaak onrustig is in de klas, leerlingen zich onveilig voelen. Wanneer dit het geval is gaan de trainers en leraren op zoek naar de oorzaak hiervan, bespreken dit met elkaar en geven elkaar tips.

“Het onderzoek geeft de leerlingen de ruimte om, op een veilige anonieme manier, te kunnen zeggen wat zij van het klimaat op school en in de klas vinden. Als leraar is het prettig om terug te zien welke punten volgens de leerlingen nog aandachtspunten zijn. Het is een mooi middel om dit bespreekbaar te maken in de klas en binnen het team” – Iris, leraar op De Vaart.

Met veel toewijding hebben de teams van de scholen het programma ‘Meester in de klas’ uitgevoerd. En dit is niet onverdienstelijk geweest, want op alle scholen is het werk- en leerklimaat verbeterd, waardoor de leerlingen minder disruptief gedrag vertonen. Door samenwerking met collega’s maar ook met leerlingen wordt het werk- en leerklimaat verbeterd, in de klas én op school. De onderzoeksresultaten van de scholen die hebben deelgenomen aan het programma, zijn gebundeld in een  rapport dat afgelopen maandag officieel is uitgereikt door de heer P. van der Helm, lector Residentiele Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden aan het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten en stichting J.E. van Renesse (zie foto).

Inmiddels zijn ook de twintig andere scholen van De Onderwijsspecialisten gestart met het programma ‘Meester in de klas’. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door de stichting J.E. van Renesse. Deze stichting houdt zich bezig met het treffen van voorzieningen die leiden tot verbetering van het onderwijs op scholen die gespecialiseerd zijn in het geven van onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag.

​​Lees hier​ de resultaten per school.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)