Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Fusie De Onderwijsspecialisten en SBO SAM

 • De Onderwijsspecialisten gaat met ingang van 1 januari 2018 fuseren met het bestuur van SBO SAM. Beide organisaties bieden onderwijs aan leerlingen met specialistische ondersteuningsbehoeften. De fusie is het gevolg van bestuurlijke gesprekken, met als doel het behoud en versterken van specialistische voorzieningen en expertise voor leerlingen in de regio Doetinchem.

De gevolgen van demografische krimp in de regio en de invoering van Passend Onderwijs vormen een bedreiging voor de continuïteit van het gespecialiseerd onderwijsaanbod op termijn. Door samen te werken kunnen De Onderwijsspecialisten en SBO SAM het onderwijsaanbod versterken en zijn zij in staat passend onderwijs te blijven bieden aan leerlingen met een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in de regio Doetinchem. Het is voor beide besturen daarom een logische stap om de krachten te bundelen.

Samenwerking dit schooljaar

Mariëndael Doetinchem, de school voor speciaal onderwijs in Doetinchem van De Onderwijsspecialisten en de twee locaties van SBO SAM, gaan samenwerken door het bieden van een gecombineerd onderwijsaanbod.
Er blijft daarbij aandacht voor de eigenheid van de scholen en de behoeften van de specifieke leerlingen.
 
De verwachting is dat nieuw aangemelde kleuters voor het speciaal (basis) onderwijs uit de regio Doetinchem vanaf de herfstvakantie kunnen instromen op de SBO SAM locatie aan de Van Limburg Stirumlaan. Kleuters met een meer intensievere ondersteuningsvraag zijn welkom bij Mariëndael Doetinchem, waar men gespecialiseerd is in deze doelgroep.  De samenwerking krijgt verder vorm door het delen van expertise en het gebruik maken van elkaars voorzieningen rond sport, techniek en specifiek onderwijsmateriaal.
 

Nieuws

:

Help (nieuw venster)