Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
   
  De Onderwijsspecialisten
  Vossenstraat 6
  6811 JL Arnhem
  T 026 - 353 74 80
  info@deonderwijsspecialisten.nl
   
  twitter.pngLinkedIn.pngyoutube.pngfacebook.png

Staking

 • Voor de tweede keer binnen één jaar staakt het basis- en daarmee ook het speciaal onderwijs. Het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs vallen onder de wet voor het primair onderwijs, vandaar. En dat na een speldenprikje in juni en een hele dag staken in oktober nu in december de leerkrachten opnieuw een dag het werk neerleggen, is bijzonder te noemen.
Staken zit namelijk niet in het bloed van leerkrachten, daarvoor hebben zij te veel verantwoordelijkheidsgevoel: je laat je leerlingen niet in de steek. De motor achter deze acties is de organisatie PO in Actie, een prachtige beweging vind ik. Waarom? Omdat de leerkrachten nu zelf het heft in handen nemen. Niet meer wachten op de gevestigde ordes als werkgeversorganisaties en vakbonden. OK, zowel de PO-Raad als de bonden hebben aansluiting met PO in Actie gezocht en gezamenlijk gingen de partijen onder de compromisnaam PO-Front de staking van oktober in. Tricky voor de PO-Raad, tricky en moedig. Tricky aangezien de PO-Raad vrijwel alle schoolbestuurders binnen het primair onderwijs vertegenwoordigt en zeker niet alle leden het middel staking omarmen. Maar ook moedig. De sector kent nogal wat uitdagingen en ook daar maakt de PO-Raad zich sterk voor. In deze processen is de overheid de veelvuldige gesprekspartner, dus is het ondersteunen van een staking solidair en moedig te noemen.
 
Interessant is ook om te zien hoe PO in Actie in feite de vakbonden links en rechts aan het passeren is. Uiteraard zijn de vakbonden de formele organen die een staking kunnen uitroepen, dus in die zin verstandig van PO in Actie om de bonden te omarmen. Maar het was PO in Actie zelf die op eigen kracht in zeer korte tijd een actieve en dynamische beweging van ruim 37.000 leerkrachten uit de grond wist te stampen. En het was PO in Actie dat de al jarenlang voortkabbelende discussie over de werkdruk en slechte betaling binnen het basisonderwijs op indrukwekkende wijze op de politieke agenda wist te krijgen. En daarmee, waarschijnlijk volstrekt onbedoeld, de bonden degradeerden tot marginale spelertjes aan de zijlijn. Volhouden jongens, blijf je inzetten voor deze uitstekende zaak en laat je niet afschepen met die 700 miljoen.
 
Hoe gek het in dit kader ook moge klinken, De Onderwijsspecialisten houdt het salaris van hun stakende medewerkers deze keer in. Moeilijk te begrijpen voor velen, zeker omdat wij niet onder stoelen of banken steken dat wij de inzet van PO in Actie zeer ondersteunen. Wij vinden echter dat wij als eindverantwoordelijken voor het onderwijs aan ruim 3.000 leerlingen met een beperking de ouders en verzorgers van deze leerlingen niet moeten belasten met onze sores. In oktober hebben we dat al een keer gedaan. Om een signaal af te geven en uit solidariteit met de achtergronden van de actie. En hebben we deze dag doorbetaald. Met stakingen moet je echter zorgvuldig omgaan. Nu vinden we dat andere middelen ingezet moeten worden dan een staking; middelen die meer passen bij onze bestuurlijke rol. En daar heeft het feit dat het ministerie doorbetaling niet zal terugvorderen van de besturen helemaal niets te maken.  
 
 
Wim Ludeke

Columns

:

Help (nieuw venster)